A A A + | -

LPA C civ, art. 45 [Dispoziții tranzitorii privind participanţii profesionişti care au deţinut licenţe pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor]

Participanţilor profesionişti care au deţinut licenţe pentru activitatea de administrare fiduciară a investiţiilor în temeiul Legii nr.199/1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare li se aplică:
a) exceptarea prevăzută de art.1756 alin. (2) enunţul al doilea din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018;
b) exceptarea prevăzută de art.2067 alin. (2) lit.c) din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune