A A A + | -

LPA C civ, art. 46 [Dispoziții tranzitorii privind moștenirea]

(1) Dispoziţiile cărţii a patra din Codul civil în redacţia introdusă prin Legea nr.133/2018 se aplică moştenirii persoanelor care au decedat la data de 1 martie 2019 sau după data respectivă.
(2) Dispoziţiile alin.(1) nu afectează validitatea dispoziţiilor testamentare întocmite înainte de 1 martie 2019 conform legii în vigoare la data întocmirii acestora.
(3) Donaţiile făcute conform contractelor de donaţie încheiate înainte de 1 martie 2019 nu cad sub incidenţa obligaţiei de raport al donaţiilor, prevăzută de dispoziţiile cărţii a patra din Codul civil în redacţia Legii nr.133/2018, dacă donatorul a decedat înainte de 1 martie 2020.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune