A A A + | -

LPA C civ, art. 47 [Dispoziții tranzitorii privind normele conflictuale]

Modificările operate la cartea a cincea din Codul civil prin Legea nr.133/2018 se aplică numai raporturilor juridice de drept privat cu elemente de extraneitate rezultate din actele juridice încheiate începînd cu 1 martie 2019 sau din faptele juridice produse începînd cu 1 martie 2019.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune