A A A + | -

LPA C civ, art. 47 [Dispoziții tranzitorii privind normele conflictuale]

Modificările operate la cartea a cincea din Codul civil prin Legea nr.133/2018 se aplică numai raporturilor juridice de drept privat cu elemente de extraneitate rezultate din actele juridice încheiate începînd cu 1 martie 2019 sau din faptele juridice produse începînd cu 1 martie 2019.


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 25 mai 2023

▮ I. Scopul articolului

Norma de drept intertemporal cuprinsă în art. 47 are ca scop sincronizarea normelor conflictuale (cuprinse în cartea a V-a a Codului civil) cu normele materiale (cuprinse în cărțile I-IV din cod).  Ea asigură respectarea principiului neretroactivității legii noi (art. 7 Cod civil) în materia normelor conflictuale.

Prin urmare, dacă un contract este încheiat la 1 februarie 2018 și el are un element de extraneitate, ceea ce provoacă aplicarea normei conflictuale, urmează a se aplica dreptul internațional privat în vigoare la 1 februarie 2018.  Aceasta se aplică chiar dacă instanța de judecată soluționează litigiul după 1 martie 2019.

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 47 LPA C. civ. [online]. Codul civil Adnotat [citat 25 mai 2023]. Disponibil: animus.md/adnotari/lpa47/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune