A A A + | -

LPA C civ, art. 6 [Domeniul de aplicare]

(1) Dispoziţiile prezentului capitol reglementează punerea în aplicare a modificărilor la Codul civil operate prin Legea nr.133/2018.
(2) Dispoziţiile art.7 din Codul civil, cu modificările operate prin Legea nr.133/2018, şi prevederile Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative se aplică în partea nereglementată de dispoziţiile prezentului capitol.
(3) Dispoziţiile Codului civil în redacţia anterioară intrării în vigoare a Legii nr.133/2018 se vor interpreta autonom, fără a se putea invoca intervenirea modificărilor la Codul civil operate prin Legea nr.133/2018.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune