A A A + | -

LPA C civ, art. 8 [Dispoziții tranzitorii privind notificările]

Dispoziţiile art.22 din Codul civil, în redacţia Legii nr.133/2018, se aplică notificărilor expediate începînd cu 1 martie 2019, indiferent de momentul apariţiei situaţiei juridice la care se referă notificarea.

LPA C civ, art. 7 [Intrarea în vigoare și republicarea]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune