Card bancar

  • Articolul 2163. Caracterele devoluţiunii moştenirii

    Octavian Cazac 06.07.2020

    Devoluţiunea moştenirii către moştenitorii defunctului este o transmisiune pentru cauză de moarte, universală, unitară şi indivizibilă. Adnotare: Autor: Octavian Cazac Publicat: 6 iulie 2021 ▮ I. Scopul articolului Articolul reia caracterele fundamentale ale devoluțiunii succesorale, așa cum ele au fost dezvoltate în dreptul succesoral pe parcursul secolelor de către doctrină și practicieni.  Enumerarea lor sistematică nu are doar un scop didactic și clarificator, ci și un rol practic, după cum…

    Citeste mai mult