Constructie

 • Articolul 654. Noţiunea de superficie

  Octavian Cazac 10.12.2021

  (1) Superficie este dreptul real imobiliar de a poseda şi folosi terenul altuia în vederea edificării şi exploatării unei construcţii a superficiarului, deasupra şi sub acest teren, sau a exploatării unei construcţii existente a superficiarului. Acest drept este alienabil, se transmite prin succesiune şi poate fi obiect al unui contract de locaţiune. (2) Dacă nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decît asupra suprafeţei construite sau…

  Citeste mai mult
 • Articolul 460. Părţile componente ale bunurilor imobile

  Octavian Cazac 02.08.2020

  (1) Constituie parte componentă a bunului imobil lucrurile şi lucrările ataşate permanent la teren, precum clădirile, construcţiile subterane (chiar dacă se extind asupra altor terenuri), obiectele acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, roada neculeasă. Această regulă se aplică indiferent dacă aceste părţi componente sînt sau…

  Citeste mai mult
 • Articolul 459. Bunurile imobile şi mobile

  Octavian Cazac 02.08.2020

  (1) Bunul poate fi imobil sau mobil. (2) Bun imobil se consideră terenul înregistrat în registrul bunurilor imobile sub număr cadastral distinct. (3) Rămîn bunuri imobile materialele separate în mod provizoriu de un teren, pentru a fi reîntrebuinţate, atît timp cît sînt păstrate în aceeaşi…

  Citeste mai mult