A A A + | -

Articolul 1055. Informarea adecvată privitoare la dreptul de revocare

(1) Se consideră că profesionistul a transmis consumatorului informaţiile privind dreptul de revocare dacă dreptul de revocare este adus, în mod corespunzător, la cunoştinţa consumatorului, iar informaţiile prevăd, în formă textuală pe un suport durabil şi într-un limbaj clar şi pe înţeles, date despre modul de exercitare a dreptului, termenul de revocare, denumirea şi adresa persoanei căreia trebuie să-i fie comunicată revocarea.
(2) Cu toate acestea, în cazul contractului la distanţă sau contractului negociat în afara spaţiilor comerciale, profesionistul trebuie să transmită consumatorului informaţiile privind dreptul de revocare prevăzute la art.1015 alin.(1) lit.h).


Adnotare:
Autor: Octavian Cazac
Publicat: 12 iulie 2020
Originea reglementării: art. II. – 5:104 DCFR

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

În hotărârea CJUE din 26 martie 2020, în cauza C‑66/19, JC vs. Kreissparkasse Saarlouis, privitoare la aplicarea Directivei 2008/48/CE (din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori), Curte a precizat că informația privind dreptul de revocare oferită consumatorului trebuie să fie suficient de detaliată și descriptivă, și nu doar să se limiteze la trimiteri la normele legale:

1) Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că, printre informațiile care trebuie menționate în mod clar și concis într‑un contract de credit, în temeiul acestei dispoziții, se numără modalitățile de calcul al termenului de retragere prevăzute la articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf din această directivă.

2) Articolul 10 alineatul (2) litera (p) din Directiva 2008/48 trebuie interpretat în sensul că se opune ca un contract de credit să facă trimitere, în ceea ce privește informațiile prevăzute la articolul 10 din această directivă, la o dispoziție națională care trimite ea însăși la alte dispoziții ale dreptului statului membru în cauză.

 

Mod de citare recomandat: 
Octavian Cazac, Adnotare la art. 1055 [online]. Codul civil Adnotat [citat 12.07.2024]. Disponibil: animus.md/adnotari/1055/
Atenție! Verifică dacă lucrării tale i se aplică alte reguli de citare.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune