A A A + | -

Articolul 1066. Dreptul de revocare a contractelor privind unele produse de vacanţă şi de intermediere a lor

În condiţiile prezentei secţiuni şi, în completare, a secţiunii 1, consumatorul are dreptul de a revoca:
a) contractul privind cazarea periodică;
b) contractul privind produsul de vacanţă pe termen lung, contractul de intermediere a produsului de vacanţă şi contractul de intermediere a participării la un sistem de schimb.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune