A A A + | -

Articolul 1131. Dreptul de regres faţă de vînzătorii profesionişti anteriori din lanţul de distribuţie a bunului pentru consum

(1) Dacă, în cazul contractului de vînzare-cumpărare a bunului pentru consum, consumatorul a exercitat faţă de vînzător drepturile sale rezultate din existenţa unui viciu material sau drepturile acordate de garanţia comercială rezultate din existenţa unei defecţiuni, vînzătorul are dreptul la repararea prejudiciului de la profesionistul de la care a cumpărat bunul.
(2) Vînzătorul nu are dreptul la despăgubire în temeiul alin.(1):
a) dacă viciul material sau defecţiunea ţine de împrejurări despre care el a cunoscut sau trebuia să cunoască; sau
b) dacă viciul material sau defecţiunea constă în necorespunderea bunului unei caracteristici sau garanţii comerciale pe care şi-a asumat-o doar vînzătorul, dar nu şi profesionistul de la care a cumpărat bunul.
(3) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător regresului exercitat în cadrul contractelor de vînzare-cumpărare anterioare din cadrul lanţului de contracte încheiate între profesionişti.
(4) Orice clauză contrară dispoziţiilor prezentului articol în detrimentul vînzătorului este nulă.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune