A A A + | -

Articolul 1165. Excluderea sau limitarea drepturilor rezultate din existenţa viciului

(1) Este lovită de nulitate absolută orice clauză sau înţelegere, încheiată între consumator şi vînzător înainte ca vînzătorului să îi fie notificată descoperirea viciului, prin care, direct sau indirect, sînt excluse sau limitate drepturile prevăzute de lege ale consumatorului rezultate din existenţa viciului.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care bunul vîndut a fost folosit anterior, părţile pot conveni să reducă termenul prevăzut la art.1126 alin.(1) lit.c) pînă la 1 an.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune