A A A + | -

Articolul 1166. Dreptul la rezoluţiune al consumatorului

Consumatorul poate declara rezoluţiunea vînzării-cumpărării în temeiul art.916-918 sau, după caz, art.919 indiferent de însemnătatea viciului, cu excepţia cazului în care viciul este minor.


Adnotare:

Pentru o analiză când persoana fizică are calitate de consumator și când nu o are, v. adnotarea la art. 3.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune