A A A + | -

Articolul 128. Administrarea patrimoniului persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei

Sub rezerva dispoziţiilor art.127 alin.(2), persoana supusă măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei este reprezentată în actele juridice necesare administrării patrimoniului său conform art.131-145.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune