A A A + | -

Articolul 1338. Obligaţia de competenţă şi prudenţă

(1) Antreprenorul sau prestatorul trebuie să execute lucrarea sau să presteze serviciul:
a) cu competenţa şi prudenţa pe care un prestator rezonabil le-ar fi exercitat în circumstanţele cazului; şi
b) în conformitate cu legea sau cu alte norme obligatorii aplicabile lucrării sau serviciului în cauză.
(2) Dacă profesează un nivel mai înalt de competenţă şi prudenţă, antreprenorul sau prestatorul trebuie să aplice acel nivel mai înalt.
(3) Dacă antreprenorul sau prestatorul este membru al unui grup de prestatori profesionişti cărora o autoritate le-a stabilit anumite standarde sau însuşi grupul şi-a stabilit anumite standarde, antreprenorul sau prestatorul trebuie să exercite competenţa şi prudenţa cerute de acele standarde.
(4) La determinarea nivelului de competenţă şi prudenţă la care se poate aştepta beneficiarul se ia în considerare, în special:
a) natura, întinderea, frecvenţa şi previzibilitatea riscurilor în executarea lucrării sau prestarea serviciului în folosul beneficiarului;
b) dacă s-a cauzat un prejudiciu, cheltuielile aferente măsurilor de precauţie care ar fi prevenit acel prejudiciu sau un prejudiciu similar;
c) dacă antreprenorul sau prestatorul este un profesionist;
d) mărimea retribuţiei; şi
e) termenul alocat pentru executarea lucrării sau prestarea serviciului.
(5) Obligaţiile prevăzute de prezentul articol în special impun ca antreprenorul sau prestatorul să ia măsuri de precauţie rezonabile pentru a preveni suportarea unui prejudiciu ca urmare a executării lucrării sau prestării serviciului.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune