A A A + | -

Articolul 1374. Termenul de descoperire a viciilor şi prescripţia în contractul de antrepriză

(1) Dispoziţiile art.1126 şi 1127 se aplică în mod corespunzător în privinţa viciilor lucrării.
(2) Dacă contractul prevede recepţionarea lucrării pe părţi, termenul de descoperire a viciilor curge din ziua recepţionării lucrării în ansamblu.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune