A A A + | -

Articolul 1387. Conformitatea

(1) Proiectul este în conformitate cu contractul dacă oferă utilizatorului posibilitatea de a atinge un rezultat specific prin executarea proiectului avînd competenţa şi prudenţa care pot fi rezonabil aşteptate.
(2) Clientul nu poate exercita un drept al creditorului pentru neconformitate dacă cauza neconformităţii este indicaţia dată de către client, iar proiectantul şi-a executat obligaţia de informare.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune