A A A + | -

Articolul 1413. Transportul succesiv şi transportul combinat

(1) Transport succesiv este transportul efectuat de mai mulţi transportatori care se succed utilizînd acelaşi mod de transport (vehicul).
(2) Transport combinat este transportul în care transportatorii se succed utilizînd diferite moduri de transport (vehicule).

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune