A A A + | -

Articolul 1424. Răspunderea solidară a transportatorului şi a transportatorului de fapt

(1) Dacă transportul este efectuat integral sau parţial de către o altă persoană (transportator de fapt) decît transportatorul, transportatorul de fapt poartă aceeaşi răspundere ca şi transportatorul pentru prejudiciul rezultat din decesul pasagerului, vătămarea corporală a pasagerului, pierderea sau deteriorarea bunurilor acestuia, încălcarea termenului de transportare sau o altă neexecutare a obligaţiilor rezultate din contractul de transport de persoane în decursul efectuării transportului de către transportatorul de fapt. Convenţia dintre transportator şi transportatorul de fapt privind extinderea răspunderii transportatorului, comparativ cu cea prevăzută de lege, se aplică transportatorului de fapt doar dacă el a acceptat-o în formă textuală.
(2) Transportatorul de fapt poate ridica aceleaşi excepţii pe care le poate ridica transportatorul în temeiul contractului de transport încheiat cu pasagerul.
(3) Transportatorul şi transportatorul de fapt răspund solidar faţă de pasager.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune