A A A + | -

Articolul 19. Repararea prejudiciului

(1) În condiţiile legii, persoana lezată într-un drept al ei sau într-un interes recunoscut de lege poate cere repararea integrală a prejudiciului patrimonial şi nepatrimonial cauzat astfel.
(2) Se consideră prejudiciu patrimonial cheltuielile pe care persoana lezată le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului sau interesului recunoscut de lege încălcat, distrugerea sau deteriorarea bunurilor sale (daună reală), precum şi profitul ratat ca urmare a încălcării dreptului sau interesului recunoscut de lege (profit ratat).
(3) Se consideră prejudiciu nepatrimonial (prejudiciu moral) suferinţele fizice şi psihice, precum şi diminuarea calităţii vieţii. În cazul vătămării sănătăţii, prejudiciul nepatrimonial cuprinde, de asemenea, pierderea sau diminuarea unei capacităţi a corpului uman (prejudiciu biologic).
(4) Pierderea şansei se repară doar dacă ea constă în dispariţia actuală şi certă a unei eventualităţi favorabile. Mărimea acestui prejudiciu corespunde şansei pierdute şi nu poate fi egală cu avantajul care ar fi rezultat din şansă dacă ea se materializa.
(5) Repararea prejudiciului presupune repunerea persoanei lezate în situaţia în care s-ar fi aflat dacă prejudiciul nu se producea.
(6) În locul reparării prejudiciului patrimonial conform alin.(2) şi (5), persoana lezată poate cere de la cel care răspunde de prejudiciu recuperarea întregului profit pe care acesta l-a obţinut în legătură cu cauzarea prejudiciului. Această regulă se aplică doar dacă legea ori contractul prevede o asemenea formă de determinare a prejudiciului patrimonial sau dacă aplicarea unei asemenea forme de determinare a prejudiciului patrimonial este rezonabilă în împrejurările cazului.


Adnotare:

Pentru un studiu detaliat al materiei → Aurel Băieșu, Prejudiciul viitor, profitul ratat și pierderea unei șanse – elemente ale prejudiciului reparabil în cazul neexecutării obligației contractuale. Studia Universitatis nr.8 (138) 2020. Disponibil online: https://juridicemoldova.md/10277/prejudiciul-viitor-profitul-ratat-si-pierderea-unei-sanse-elemente-ale-prejudiciului-reparabil-in-cazul-neexecutarii-obligatiei-contractuale.

Privitor la prejudiciul moral → Studiu al jurisprudenței: pretium doloris – cu titlu de prejudiciu moral (coord. Octavian Cazac), 2021, Chișinău. Disponibil: animus.md/blog/pretium-doloris/.

▮ Pierderea șansei

Într- speță decisă de CtEDO, proprietarul unui hotel care nu l-a putut utiliza termen de 3 ani din cauza ocupării sale ilegale de către refugiați, cuplat cu inacțiunea autorităților de a remedia situația, a pretins de la statul grec profitul ratat (proprietarul avea un contract de locațiune pe care planifica să îl execute pentru a ocupa hotelul cu refugiați contra plății de chirie). CtEDO a analizat pretenția ca una de pierdere a șansei. Deși Curtea s-a aflat în imposibilitatea de a evalua exact mărimea prejudiciului, ea a decis în echitate, atribuit despăgubiri e 300.000 euro (hotărârea CtEDO din 3 decembrie 2020 în cauza Papachela și Amazon S.A. vs Grecia, cererea nr. 12929/18, §75).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune