A A A + | -

Articolul 1906. Conversiunea în asigurarea de viaţă

(1) Dispoziţiile art.1849 nu se aplică contractelor de asigurare de viaţă în care s-a acumulat o sumă asigurată redusă sau o valoare de răscumpărare. Aceste contracte se modifică de asigurător din contract de asigurare cu plata primelor în contract de asigurare fără plata primelor şi suma asigurată redusă, dacă contractantul nu cere plata valorii de răscumpărare în termen de 30 de zile de la primirea informaţiei prevăzute la alin.(2).
(2) Asigurătorul trebuie să informeze contractantul despre suma asigurată redusă şi valoarea de răscumpărare în termen de 30 de zile de la scadenţă şi să-i ceară contractantului să aleagă fie conversiunea şi stabilirea sumei asigurate reduse, fie plata valorii de răscumpărare.
(3) Cererea de plată a valorii de răscumpărare se depune în scris.

Tabelul de concordanță - art. înainte și după renumerotarea din 1.3.2019

§20 Procedura succesorală și opțiunea succesorală