A A A + | -

Articolul 195. Dreptul membrului de a înainta acţiunea pe cale oblică

(1) Membrul persoanei juridice are dreptul să înainteze acţiunea de tragere la răspundere a administratorului faţă de persoana juridică dacă persoana juridică nu a înaintat-o în termen de 3 luni de la data cînd membrul a depus la persoana juridică o cerere de tragere la răspundere a administratorului.
(2) În caz de admitere totală sau parţială a acţiunii, persoana juridică este obligată să ramburseze membrului reclamant toate cheltuielile necesare şi rezonabile suportate, în partea în care ele nu au fost rambursate din contul administratorului prin hotărîrea instanţei de judecată.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune