A A A + | -

Articolul 198. Fostul administrator

(1) Încetarea calităţii de administrator, pe orice temei, nu afectează răspunderea persoanei pentru încălcarea obligaţiilor în perioada în care era administrator.
(2) Persoana care încetează să fie administrator continuă să fie ţinută de:
a) obligaţia prevăzută la art.188 alin.(3) şi (4) privind folosirea informaţiei sau a oportunităţilor de care a luat cunoştinţă atunci cînd era administrator;
b) obligaţia de neconcurenţă prevăzută la art.188 alin.(5), în măsura în care ea a fost asumată de către administrator în scris şi nu depăşeşte un termen de 3 ani din data cînd el încetează să fie administrator;
c) obligaţia prevăzută la art.189, dacă beneficiul i se acordă pentru acţiunile sau inacţiunile sale săvîrşite atunci cînd era administrator;
d) obligaţia de confidenţialitate prevăzută la art.191 în măsura în care ea a fost asumată de către administrator în scris;
e) alte obligaţii rezultate din contractul dintre administrator şi persoana juridică.
(3) Dispoziţiile legale privind tragerea la răspundere a administratorului se aplică în mod corespunzător în cazul încălcării de către fostul administrator a obligaţiilor prevăzute la alin.(2).

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune