A A A + | -

Articolul 2164. Temeiul moştenirii

(1) Moştenirea are loc în temeiul legii şi/sau conform testamentului.
(2) În măsura în care cel care a lăsat moştenirea nu a dispus altceva prin testament, moştenirea trece la moştenitorii legali.


Pentru adnotarea reglementărilor → adnotarea la art. 2177.

 

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune