A A A + | -

Articolul 2223. Testamentul olograf

(1) Testatorul poate întocmi în mod personal testamentul prin declaraţie scrisă şi subsemnată de el (testament olograf).
(2) Testatorul trebuie să menţioneze în testament data (ziua, luna şi anul) în care a scris testamentul.
(3) Semnătura va conţine prenumele şi numele de familie ale testatorului. Dacă testatorul semnează în alt mod şi această semnătură este suficientă pentru stabilirea identităţii sale şi a seriozităţii declaraţiei testatorului, atunci o asemenea semnătură nu afectează valabilitatea testamentului.
(4) Persoana care nu ştie să citească nu poate întocmi un testament conform dispoziţiilor alin.(1)-(3).
(5) Testamentul întocmit conform alin.(1) care nu conţine data întocmirii, generînd astfel îndoieli cu privire la valabilitatea sa, se consideră valabil numai dacă stabilirea momentului întocmirii este posibilă în alt mod.
(6) Ştersăturile, modificările sau completările care aparţin testatorului trebuie datate şi semnate de către testator dacă ele cuprind dispoziţii testamentare noi faţă de redactarea iniţială.


Adnotare:
Originea reglementării: §2233 & 2247 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune