A A A + | -

Articolul 2232. Acceptarea spre păstrare

(1) Acceptarea spre păstrare, precum şi restituirea testamentului se dispun şi se efectuează de către notar.
(2) Testatorului i se emite o dovadă de depunere. Notarul semnează şi aplică ştampila pe dovada de depunere.

 

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune