A A A + | -

Articolul 2235. Deschiderea de către un alt notar

Dacă testamentul se păstrează la o altă persoană decît notarul care desfăşoară procedura succesorală, acesteia îi incumbă obligaţia să deschidă testamentul. În acest caz, testamentul, precum şi o copie legalizată a procesului-verbal de deschidere a testamentului se remit notarului de la locul deschiderii moştenirii. Notarul păstrează o copie legalizată a testamentului.

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune