A A A + | -

Articolul 2241. Acordarea cotei succesorale

(1) Dacă testatorul a desemnat numai un moştenitor şi i-a acordat numai o cotă succesorală, la moştenirea celeilalte cote succesorale sînt chemaţi moştenitorii legali.
(2) Aceeaşi regulă se aplică şi în cazul în care testatorul a desemnat cîţiva moştenitori, dar fiecăruia i-a acordat o cotă succesorală şi în sumă aceste cote nu epuizează masa succesorală.


Adnotare:
Originea reglementării: §2088 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune