A A A + | -

Articolul 2258. Survenirea moştenirii subsecvente

(1) Dacă testatorul a desemnat un moştenitor subsecvent fără a determina data sau evenimentul la care sau în baza căruia se va produce moştenirea subsecventă, moştenitorul subsecvent are dreptul asupra moştenirii de la data decesului moştenitorului prealabil.
(2) Dacă, conform art.2253 alin.(1), desemnarea ca moştenitor a unei persoane care încă nu a fost concepută se consideră desemnare a moştenitorului subsecvent, moştenitorul subsecvent are dreptul asupra moştenirii de la data naşterii sale. În cazul prevăzut la art.2253 alin.(2), moştenitorul subsecvent are dreptul asupra moştenirii de la data constituirii persoanei juridice.


Adnotare:
Originea reglementării: §2106 BGB

LPA C civ, art. 23 [Consolidarea dintre teren și construcție: excepția – apartenența diferitor proprietari]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune