A A A + | -

Articolul 2282. Exonerarea de răspundere pentru uzura normală

Moştenitorul prealabil nu poartă răspundere pentru modificările sau deteriorarea bunurilor din componenţa masei succesorale care sînt cauzate de folosinţa corespunzătoare.


Adnotare:
Originea reglementării: §2132 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune