A A A + | -

Articolul 2289. Efectul survenirii moştenirii subsecvente

(1) În momentul în care se produce evenimentul care duce la survenirea moştenirii subsecvente, moştenitorul prealabil încetează a fi moştenitor, iar moştenirea trece la moştenitorul subsecvent.
(2) Dispoziţiile legale privind moştenirea se aplică la survenirea moştenirii subsecvente. Termenul de renunţare la moştenire a moştenitorului subsecvent începe să curgă de la data cînd el a cunoscut sau trebuia să cunoască survenirea moştenirii subsecvente.


Adnotare:
Originea reglementării: §2139 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune