A A A + | -

Articolul 2304. Legatul alternativ

(1) Testatorul poate constitui un legat astfel ca legatarul să primească unul dintre cîteva bunuri. În acest caz, dacă dreptul de alegere se acordă unui terţ, aceasta se face printr-o declaraţie adresată persoanei grevate.
(2) Dacă terţul nu poate face alegerea, dreptul de alegere trece la persoana grevată cu legat. Dispoziţiile art.2301 alin.(3) enunţul al doilea se aplică în mod corespunzător.


Adnotare:
Originea reglementării: §2154 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune