A A A + | -

Articolul 2323. Creanţă ce se naşte din legat

Prin legat se naşte dreptul legatarului de a cere persoanei grevate cu legat să-i remită bunul care constituie obiectul legatului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2174 BGB

Pentru o discuție a normei, v. adnotarea la art. 2297.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune