A A A + | -

Articolul 2391. Termenul de renunţare la moştenire

(1) Renunţarea la moştenire se poate face în termen de 3 luni.
(2) Termenul începe să curgă de la data în care moştenitorul află despre devoluţiune şi despre temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat conform dispoziţiilor art.2547 alin.(2) sau pe oricare altă cale. Dacă moştenitorul este chemat la moştenire în temeiul unei dispoziţii testamentare, termenul nu începe să curgă înainte ca notarul care desfăşoară procedura succesorală să-i facă cunoscută dispoziţia testamentară. Dispoziţiile art.398 alin.(1) lit.a) şi d) cu privire la prescripţia extinctivă se aplică în mod corespunzător.
(3) În baza cererii moştenitorului, notarul care desfăşoară procedura succesorală poate prelungi termenul de renunţare sau poate stabili un nou termen de renunţare dacă moştenitorul a omis termenul din motive întemeiate, iar ceilalţi moştenitori nu obiectează.
(4) În cazul în care nu sînt întrunite condiţiile prevăzute de alin.(3), cererea de prelungire a termenului de renunţare se soluţionează de către instanţa de judecată.


Adnotare:
Originea reglementării: §1944 BGB

Termenul de renunțare la moștenire, 2021

 

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune