A A A + | -

Articolul 2411. Statutul juridic al statului pînă la constatarea lipsei moştenitorilor

În favoarea sau faţă de stat în calitate de moştenitor legal pot fi înaintate pretenţii privind dreptul la moştenire numai după emiterea de către notar a unui act prin care se constată lipsa altor moştenitori.


Adnotare:
Originea reglementării: §1966 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune