A A A + | -

Articolul 2458. Întocmirea inventarului de o autoritate sau o persoană competentă

(1) La cererea moştenitorului, notarul va întocmi inventarul sau va dispune ca acesta să fie întocmit de o autoritate competentă sau de un funcţionar public competent. Prin depunerea cererii se conservă termenul de inventariere.
(2) Moştenitorul este obligat să ofere informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului.
(3) Inventarul se va depune la notar de către autoritatea sau funcţionarul public care l-a întocmit.


Adnotare:
Originea reglementării: §2003 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune