A A A + | -

Articolul 2478. Răspunderea în caz de rea-credinţă

Dacă, la momentul începerii posesiei, posesorul masei succesorale nu este de bună-credinţă, el răspunde ca şi cum acţiunea moştenitorului a fost introdusă în instanţa de judecată în acel moment. Dacă posesorul masei succesorale află ulterior că nu este moştenitor, el răspunde în acelaşi mod din momentul în care a luat cunoştinţă de acest fapt. Aceasta nu afectează răspunderea mai extinsă cauzată de întîrziere.


Adnotare:
Originea reglementării: §2024 BGB

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune