A A A + | -

Articolul 2487. Înregistrarea drepturilor în registrele de publicitate pînă la partaj

(1) În cazul în care drepturile comoştenitorilor asupra anumitor bunuri din masa succesorală se înregistrează într-un registru de publicitate pînă la partaj, cota-parte din dreptul respectiv nu se indică.
(2) În cazul în care comoştenitorul a dispus de cota sa succesorală în favoarea altui comoştenitor, dispunătorul va fi exclus din rîndul titularilor dreptului în registrul de publicitate.
(3) În cazul în care comoştenitorul a renunţat la cota sa succesorală în favoarea unui terţ, el va fi exclus din rîndul titularilor dreptului în registrul de publicitate şi în locul acestuia va fi înregistrat terţul.


Adnotare:

Privitor la înregistrarea dreptului legatarului în cazul moștenirii → adnotarea la art. 2297.

LPA C civ, art.21 [Recunoașterea drepturilor dobândite valabil sub imperiul legii vechi]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune