A A A + | -

Articolul 2533. Legatul în folosul moştenitorului rezervatar

Dacă moştenitorul rezervatar este în acelaşi timp şi legatar, el va putea pretinde la rezervă doar dacă renunţă la legat. În caz contrar, el pierde dreptul la cota succesorală în calitate de moştenitor rezervatar în mărimea valorii legatului.


Adnotare:
Originea reglementării: §2307 BGB

Pentru o discuție a normei → adnotarea la art. 2297.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune