A A A + | -

Articolul 2568. Răspunderea cumpărătorului pentru obligaţiile masei succesorale

(1) Cumpărătorul răspunde faţă de vînzător pentru executarea obligaţiilor masei succesorale, cu excepţia cazului în care vînzătorul, conform dispoziţiilor art.2566, a garantat că asemenea obligaţii nu există.
(2) Dacă vînzătorul a executat pînă la vînzare obligaţiile masei succesorale, el poate cere de la cumpărător rambursarea cheltuielilor.


Adnotare:
Originea reglementării: §2378 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune