A A A + | -

Articolul 437. Notarea antecontractelor

(1) Antecontractul care are ca obiect un drept înregistrat se poate nota în registru dacă promitentul este înregistrat în registru ca titular al dreptului care face obiectul contractului definitiv.
(2) În afară de alte cazuri prevăzute de lege, notarea antecontractului se radiază:
a) dacă s-a prescris extinctiv acţiunea beneficiarului de a cere pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti care ţine loc de contract definitiv;
b) dacă dreptul înregistrat a fost definitiv adjudecat în cadrul vînzării silite de către un terţ care nu este ţinut să răspundă de obligaţiile promitentului;
c) în cazul în care prin antecontractul notat în registru s-a stipulat o opţiune, iar, pînă la expirarea termenului stipulat în antecontract pentru exercitarea opţiunii, beneficiarul opţiunii nu solicită, în baza declaraţiei de exercitare a opţiunii şi a dovezii comunicării sale către cealaltă parte, înregistrarea sau înregistrarea provizorie a dreptului supus înregistrării ce urmează a fi dobîndit.
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2) se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art.442.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune