A A A + | -

Articolul 552. Dreptul de preemţiune

(1) În cazul vînzării unei cote-părţi din bunurile proprietate comună pe cote-părţi, cu excepţia vînzării la licitaţie, ceilalţi coproprietari au un drept de preemţiune în privinţa cotei-părţi care se vinde. Dispoziţiile art.1143-1150 rămîn aplicabile.
(2) În cazul vînzării la licitaţie, coproprietarul sau organizatorul licitaţiei va notifica pe ceilalţi coproprietari cu cel puţin 10 zile înainte de data vînzării. La preţ egal, coproprietarii vor avea dreptul de preemţiune la adjudecarea cotei-părţi.


Adnotare:

Pentru modul de exercitare a dreptului de preemțiune → adnotarea la art. 1146.

În cazul când se vinde o unitate în condominiu (apartament, încăpere etc.), cumpărătorul implicit cumpără și cota-parte din părțile comune ale condominiului. Art. 13 din Legea condominiul exclude aplicarea dreptului de preemțiune pentru o asemenea vânzare. Prin urmare, ceilalți proprietari în condominiu nu se bucură de un drept de preemțiune → art. 13 din Legea cu privire la condominiu, nr. 187 din 14 iulie 2022.

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune