A A A + | -

Articolul 780. Obligaţia de rezultat şi obligaţia de mijloace

(1) Debitorul unei obligaţii de rezultat este ţinut să atingă rezultatul promis.
(2) Debitorul unei obligaţii de mijloace este ţinut să manifeste, la executarea prestaţiei sale, prudenţa şi diligenţa unei persoane rezonabile de aceeaşi calitate, pusă în aceleaşi circumstanţe.
(3) Pentru a determina dacă obligaţia este de mijloace sau de rezultat, se ţine cont, printre altele, de următoarele:
a) modul în care obligaţia este exprimată în contract;
b) preţul şi celelalte clauze ale contractului;
c) gradul de risc care, în mod normal, îl implică atingerea rezultatului scontat;
d) aptitudinea celeilalte părţi de a influenţa executarea obligaţiei.


Adnotare:
Originea reglementării: art. 5.1.4. & 5.1.5. Principiile UNIDROIT
Similar: art. 1481 Cod civil român

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune