buna-credință

 • BGH (2003): depășirea ușoară a unui termen vs buna-credință

  Octavian Cazac 30.04.2021

  30 aprilie 2021, pandemie, înainte de Paști Cercetând la tema termenelor în dreptul civil [→ adnotarea la art. 388], am dat de această hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din 8 mai 2003. Mi-a plăcut stilul ei, cât și fondul argumentelor, pe care le cred complet aplicabile și în Codul civil al R. Moldova, mai ales din cauza dispoziției exprese, apărute la 1.3.2019, bazată pe DCFR: Articolul 11. Buna-credință…

  Citeste mai mult
 • Articolul 388. Expirarea termenului

  Octavian Cazac 01.01.2021

  (1) Termenul stabilit în săptămîni, luni sau o perioadă care cuprinde mai multe luni (ani, semestre, trimestre) expiră, în cazul prevăzut la art.385 alin.(1), în acea zi a ultimei săptămîni sau ultimei luni care, prin denumirea sau numărul ei, corespunde zilei în care a survenit…

  Citeste mai mult
 • Articolul 2557. Efectele certificatului [de drept succesoral]

  Octavian Cazac 19.08.2020

  (1) Se prezumă că certificatul probează cu exactitate elementele stabilite în el. (2) Se prezumă că persoana menţionată în certificat drept moştenitor, legatar, executor testamentar, custode sau administrator al masei succesorale are statutul menţionat în certificat şi/sau este titular al drepturilor sau al împuternicirilor prevăzute…

  Citeste mai mult
 • Articolul 11. Buna-credinţă

  Octavian Cazac 01.07.2020

  (1) Buna-credinţă este un standard de conduită a unei părţi, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere şi luarea în cont a intereselor celeilalte părţi la raportul juridic. (2) În special, este contrar bunei-credinţe ca o parte să acţioneze în contradicţie cu declaraţiile pe care le-a făcut…

  Citeste mai mult