A A A + | -

Articolul 2184. Ordinea claselor

Clasele de moştenitori sînt chemate să culeagă moştenirea numai cîte una, în ordinea stabilită de prezentul cod, începînd cu clasa întîi.


Adnotare:
Originea reglementării: §1930 BGB

Articolul 906. Notificările referitoare la neexecutare

Articolul 100. Desemnarea ocrotitorului provizoriu