A A A + | -

Articolul 2348. Desemnarea executorului testamentar prin testament

(1) Testatorul poate desemna prin testament unul sau mai mulţi executori testamentari.
(2) Testatorul poate numi un alt executor testamentar pentru cazul în care executorul testamentar desemnat va ajunge, pînă sau după acceptarea atribuţiilor sale, în imposibilitatea de a-şi executa atribuţiile sale.


Adnotare:
Originea reglementării: §2197 BGB

LPA C civ, art. 9 [Dispoziții tranzitorii privind administratorul persoanei juridice]

(Model Succint) Articolul 1251. Contractul de locaţiune